Φάρμακα

Ανδρέας Πιτταράς MD Επιδημιολογία και κλινική πράξη Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) είναι η κύρια αιτία θνητότητας παγκοσμίως σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες Η επιβάρυνση της ΚΑΝ προκαλείται από την υπέρταση,την υπερλιπιδαιμία και τους λοιπούς παράγοντες κινδύνου Η υπέρταση συχνά συνυπάρχει με υπερλιπιδαιμία και λοιπούς παράγοντες κινδύνου Ο...

Α.Πιτταράς Ανασκόπηση αντιυπερτασικών φαρμάκων Διδακτικά πρακτική κλινική προσέγγιση παθοφυσιολογικών μηχανισμών δράσης αντιυπερτασικών φαρμάκων. Στόχοι της αντιϋπερτασικής αγωγής στην κλινική πράξη: Αποτελεσματική ρύθμιση της ΑΠ Δράση/εφαρμογή σ'όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών Υψηλή ποιότητα ζωής : ανεπιθύμητες ενέργειες παρόμοιες με του εικονικού φαρμάκου (placebo) Ασήμαντες ή ανύπαρκτες αλληλεπιδράσεις με...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD Οι διαβητικοί υπερτασικοί είναι άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η φαρμακευτική αγωγή προσφέρει καρδιαγγειακή προστασία. Γίνεται ανασκόπηση των μελετών φαρμάκων σε διβητικούς υπερτασικούς   Hypertension Studies - Diabete.ppt (3.3 MB) ...

Ποιός είναι σκοπός της αντιυπερτασικής θεραπείας: Η μέγιστη δυνατή μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας Η προστασία των οργάνων στόχων Επίδραση των ανταγωνιστών ασβεστίου έναντι της συμβατικής θεραπείας ως προς την εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.   Nifedipine Summary.ppt (3.6 MB) ...