Μελέτες Αντιυπερτασικών φαρμάκων στον Σακχαρώδη διαβήτη

Μελέτες Αντιυπερτασικών φαρμάκων στον Σακχαρώδη διαβήτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD

Οι διαβητικοί υπερτασικοί είναι άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η φαρμακευτική αγωγή προσφέρει καρδιαγγειακή προστασία.

Γίνεται ανασκόπηση των μελετών φαρμάκων σε διβητικούς υπερτασικούς