Εχει θέση το πολυφάρμακο (πολυχάπι) στον υπερτασικό ασθενή?

Εχει θέση το πολυφάρμακο (πολυχάπι) στον υπερτασικό ασθενή?

Ανδρέας Πιτταράς MD

Επιδημιολογία και κλινική πράξη

  • Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) είναι η κύρια αιτία θνητότητας παγκοσμίως σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες
  • Η επιβάρυνση της ΚΑΝ προκαλείται από την υπέρταση,την υπερλιπιδαιμία και τους λοιπούς παράγοντες κινδύνου
  • Η υπέρταση συχνά συνυπάρχει με υπερλιπιδαιμία και λοιπούς παράγοντες κινδύνου
  • Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος ενισχύεται όταν η υπέρταση συνυπάρχει ακόμα και με ήπιες ή μέτριες αυξήσεις στους άλλους παράγοντες κινδύνου
  • Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της ιδέας του πολυφαρμάκου (πολυχάπι)

 

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.