ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Α.Πιτταράς

  • Ανασκόπηση αντιυπερτασικών φαρμάκων
  • Διδακτικά πρακτική κλινική προσέγγιση παθοφυσιολογικών μηχανισμών δράσης αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Στόχοι της αντιϋπερτασικής αγωγής στην κλινική πράξη:

  • Αποτελεσματική ρύθμιση της ΑΠ
  • Δράση/εφαρμογή σ’όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών
  • Υψηλή ποιότητα ζωής : ανεπιθύμητες ενέργειες παρόμοιες με του εικονικού φαρμάκου (placebo)
  • Ασήμαντες ή ανύπαρκτες αλληλεπιδράσεις με συγχορηγούμενα φάρμακα
  • Ασήμαντες ή ανύπαρκτες δυσμενείς επιδράσεις σε συνυπάρχοντα νοσήματα (πχ άσθμα , στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια κλπ)
  • Ευνοϊκή δράση στα όργανα-στόχους (οργανοπροστασία)
  • Ευνοϊκή επίδραση στη καρδιαγγειακή (και γενική) νοσηρότητα και θνησιμότητα

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.