Η Εταιρεία

Αγαπητή(έ) συνάδελφε 

Επικοινωνούμε μαζί σου να σε ενημερώσουμε για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στο χώρο της καρδιαγγειακής προστασίας της ¨ΕΕΥΚΠ¨. Η ανάγκη για την δημιουργία μιας ακόμη επιστημονικής εταιρίας, σ’ένα χώρο ήδη κορεσμένο από πολλές εταιρίες, κρίθηκε, λόγω της αναγνώρισης από όλες τις μεγάλες μελέτες, της σημασίας του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

 

Είναι γνωστό σήμερα ότι στο 80% των υπερτασικών ασθενών συνυπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου. Έτσι η εταιρία μας στοχεύει στην ενημέρωση για την αποτελεσματική και σφαιρική αντιμετώπιση της υπέρτασης, της υπερλιπιδαιμίας, του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Στα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας συμμετέχουν άτομα με διάκριση σε όλους τους ανωτέρω τομείς στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο. Σκοπός της εταιρίας είναι

 

α) η ενημέρωση των ιατρών και του κοινού για τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο,

β) η ενεργοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και εθελοντών στην ενημέρωση του κοινού αλλά και στην καταγραφή των παραγόντων κινδύνου στον Ελληνικό πληθυσμό,

γ) η στήριξη νέων γιατρών για την μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε ειδικά κέντρα

δ) η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων,

ε) η καταγραφή των διάφορων παραγόντων κινδύνου στο γενικό πληθυσμό σε Πανελλαδικό επίπεδο.

 

Αν το επιθυμείς και πιστεύεις στην σημασία των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου, αλλά και στο σημαντικό ρόλο της πρόληψης, γίνε μέλος της Εταιρίας μας και έλα μαζί μας στην νέα αυτή προσπάθεια για την αποτελεσματική πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων και στην χώρα μας.

 

Με εκτίμηση,

Χάρης Γράσσος MD,FESC,PhD

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αντιπρόεδρο Ανδρέα Πιτταρά

e-mail: apitara5@internet.gr