Ποιο είναι το καλύτερο αντιυπερτασικό φάρμακο? Ανταγωνιστής ασβεστίου?

Ποιο είναι το καλύτερο αντιυπερτασικό φάρμακο? Ανταγωνιστής ασβεστίου?

Ανδρέας Πιτταράς

Φαρμακολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών ασβεστίου.

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.