Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Χ. Γράσσος

Αντιπρόεδρος

Α. Πιτταράς

Γεν. Γραμματέας

Μ. Παπαβασιλείου

Ταμίας

Κ. Λαμπρόπουλος

Μέλη

Σ. Παπαϊωάννου

Κ. Κυφνίδης

Θ. Γιαλέρνιος