Σεμινάρια

Επιστημονικό Υλικό

Υπέρταση

Η Ανθεκτική υπέρταση είναι ένα πρόβλημα της καθημερινής κλινικής πράξης, που απασχολεί όλο και συχνότερα τον θεράποντα ιατρό…

Μεταβολικό Σύνδρομο

Παράγοντες κινδύνου
Νεώτεροι :
Ενδοθήλιο
Κύτταρα
μακροφάγα, αιμοπετάλια,..

Φάρμακα

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) είναι η κύρια αιτία θνητότητας παγκοσμίως σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιβάρυνση της…

Στεφ. Νόσος – Καρδιακή Ανεπάρκεια

Cardiovascular disease affected up to 4.4 million persons in the U.S. aged 35 and above with diabetes in 2000. Diabetic patients have a higher prevalence and greater extent …

Δυσλιπιδαιμία

Σιωπηλός εχθρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δυσλιπιδαιμία, μια από τις σύγχρονες επιδημίες που κοστίζει τις ζωές εκατομμυρίων

Υπέρταση

Η Ανθεκτική υπέρταση είναι ένα πρόβλημα της καθημερινής κλινικής πράξης, που απασχολεί όλο και συχνότερα τον θεράποντα ιατρό…

Περισσότερα

Φάρμακα

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) είναι η κύρια αιτία θνητότητας παγκοσμίως σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιβάρυνση της ΚΑΝ προκαλείται από την υπέρταση,την υπερλιπιδαιμία και τους λοιπούς παράγοντες κινδύνου…

Περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο

Παράγοντες κινδύνου
Νεώτεροι :
Ενδοθήλιο
Κύτταρα
μακροφάγα, αιμοπετάλια,..

Περισσότερα

Στεφ. Νόσος – Καρδιακή Ανεπάρκεια

Cardiovascular disease affected up to 4.4 million persons in the U.S. aged 35 and above with diabetes in 2000. Diabetic patients have a higher prevalence and greater extent …

Περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία

Σιωπηλός εχθρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η δυσλιπιδαιμία, μια από τις σύγχρονες επιδημίες που κοστίζει τις ζωές εκατομμυρίων

Περισσότερα