Υπέρταση Οδηγίες

Ανδρέας Πιτταράς   Η Υπέρταση είναι ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΣΝ, ΑΕΕ, Περιφερική αρτηριοπάθεια, & καρδιακή ανεπάρκεια Η συσχέτιση με τον κίνδυνο είναι συνεχής και βαθμιαία Τα οφέλη από τη μείωση της ΑΠ με φαρμακολογική θεραπεία είναι βαθμιαία και συνεχή Η ανθιστάμενη υπέρταση είναι...

Ανδρέας Πιτταράς MD Η Ανθεκτική υπέρταση είναι ένα πρόβλημα της καθημερινής κλινικής πράξης, που απασχολεί όλο και συχνότερα τον θεράποντα ιατρό. Μή επίτευξη επιθυμητού στόχου θεραπείας ( <140-90mmHg στο γενικό πληθυσμό,<130-80mmHg σε διαβητικούς και <125/75mmHg σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια), παρά τη λήψη 3 φαρμάκων και άνω,...

Ανδρέας Πιτταράς MD Βιοχημικός έλεγχος της Υπέρτασης και εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας στο υπερτασικό άτομο. Ερμηνευτική προσέγγιση αξιολόγησης εξετάσεων για διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης.   Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.   biochem hormon HTN.ppt (1.5 MB) ...

Πιτταράς Ανδρέας MD Επίπτωση Υπέρτασης Επιπολασμός της Υπέρτασης στην Ελλάδα (ανά φύλο) Πιθανότητα εκδήλωσης υπέρτασης μετά την ηλικία των 65 ετών Μέση ΣΑΠ και ΔΑΠ, ηλικία & φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση του ηλικιωμένου υπερτασικού ατόμου Επίπεδα ISH Συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου Βλάβες οργάνων στόχων Σακχαρώδης διαβήτης Σχετιζόμενες κλινικές καταστάσεις Κατεβάστε...

Ανδρέας Πιτταράς Οι ηλικιωμένοι (>65 ετών) παριστούν το ταχύτερα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού Η ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 14% σε παγκόσμιο επίπεδο από 1990-1995 Αν και αποτελούν το 12% του πληθυσμού, απορροφούν >1/3 των κονδυλίων για την υγεία Στους ηλικιωμένους η ΑΥ...

Ανδρέας Πιτταράς Hypertensive disorders in pregnancy: a major cause of: maternal fetal neonatal morbidity and mortality Pregnant women with hypertension at higher risk for: abruptio placentae cerebrovascular events organ failure DIC Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.   Hypertension and Pregnancy.ppt (310.5 KB) ...

Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες της ESH/ESC (Απρίλιος 03) Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες της JNC VII (Μάιος 03) Ανδρέας Πιτταράς Σημασία προυπέρτασης Αυξημένη επίπτωση ΑΥ Η σχέση ΑΠ και καρδιαγγειακού κινδύνου είναι συνεχής, σταθερή και ανεξάρτητη από την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου Για κάθε αύξηση της ΑΠ πάνω από την τιμή...

Α.ΠΙΤΤΑΡΑΣ   Απομυθοποίηση και πρακτική προσέγγιση της Υπερτασικής κρίσης Πιθανό Σενάριο Ασθενής μετρά ΑΠ : 180/100mmHg Κινητοποιείται ο οικογενειακός μηχανισμός Πανικός και σπουδή να ξεκινήσουν όλοι μαζί για το εφημερεύον νοσοκομείο Εκεί οι γιατροί μετρούν ΑΠ: 210/110mmHg ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (ΕΠΙΠΤΩΣΗ-ΣΗΜΑΣΙΑ) Ι Όλο και σπανιώτερη μετά τη διαδεδομένη χρήση φαρμάκων (1-2%). Συνήθως σε χρόνια...

Ανδρέας Πιτταράς   Adrenocortical Causes of Hypertension The adrenal cortex can cause hypertension Pathways of adrenal steroidogenesis Hypertensive Syndromes Secondary to Hypersecretion of Deoxycorticosterone Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.   Secondary Hypertension.ppt (2.1 MB) ...