Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση Υπέρτασης

Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση Υπέρτασης

Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες της ESH/ESC (Απρίλιος 03)
Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες της JNC VII (Μάιος 03)

Ανδρέας Πιτταράς

Σημασία προυπέρτασης

  • Αυξημένη επίπτωση ΑΥ
  • Η σχέση ΑΠ και καρδιαγγειακού κινδύνου είναι συνεχής, σταθερή και ανεξάρτητη από την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου
  • Για κάθε αύξηση της ΑΠ πάνω από την τιμή των 115/75 mmHg 2πλασιάζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.
  • Ατομα νορμοτασικά στην ηλικία των 55 ετών έχουν 90% πιθανότητα να γίνουν υπερτασικά στην εξέλιξη του υπόλοιπου χρόνου της ζωής τους.
  • Η Προυπέρταση σηματοδοτεί την ανάγκη για υγιειονοδιαιτητικά μέτρα που θα μειώνουν την ΑΠ και θα προλαμβάνουν την ανάπτυξη της ΑΥ

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.