Η σημασία της Συστολικής Υπέρτασης στους Ηλικιωμένους & ο ρόλος της ινδαπαμίδης 1,5mg* στην αντιμετώπισή της

Η σημασία της Συστολικής Υπέρτασης στους Ηλικιωμένους & ο ρόλος της ινδαπαμίδης 1,5mg* στην αντιμετώπισή της

Πιτταράς Ανδρέας MD

Επίπτωση Υπέρτασης

Επιπολασμός της Υπέρτασης στην Ελλάδα (ανά φύλο)

Πιθανότητα εκδήλωσης υπέρτασης μετά την ηλικία των 65 ετών

Μέση ΣΑΠ και ΔΑΠ, ηλικία & φύλο

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση του ηλικιωμένου υπερτασικού ατόμου

  • Επίπεδα ISH
  • Συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου
  • Βλάβες οργάνων στόχων
  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Σχετιζόμενες κλινικές καταστάσεις

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.