Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση της υπέρτασης

Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση της υπέρτασης

Ανδρέας Πιτταράς

 

Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΙΖΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

  • Ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΣΝ, ΑΕΕ, Περιφερική αρτηριοπάθεια, Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Η συσχέτιση με τον κίνδυνο είναι συνεχής και βαθμιαία
  • Τα οφέλη από τη μείωση της ΑΠ με φαρμακολογική θεραπεία είναι βαθμιαία και συνεχή

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.