Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 24-ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD

Ο Κιρκάδειος τύπος διακύμανσης της Αρτηριακής πίεσης

Κλινικές και θεραπευτικές επιπτώσεις

  • Blood pressure varies widely over 24 hours, and this may contribute to the fact that acute cardiovascular events peak in the morning hours.
  • Reducing morning BP may prevent these occurrences, and so identifying the true duration of action of antihypertensive agents is essential.

 

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint, από την περιοχή των αρχείων δεξιά.