Βιογραφικό Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος   Λαμπρόπουλος  MD,PhD,FESC,MEAPCI

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διδάκτωρ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιμελητής  Α’  Ε.Σ.Υ  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο -Καρδιολογική κλινική ΠΓΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Μέλος στην Ομάδα Εργασίας Βαλβιδοπαθειών της Καρδιολογικής εταιρείας

Fellow of European Society of Cardiology (FESC),

Member of Working Group on European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI),

Member of Working Group on Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC),

Member of Working Group on European Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC),

Member of Working Group on European Grown-up Congenital Heart Disease of European Society of Cardiology (ESC).

 

Μετεκπαίδευση                                               

Αιμοδυναμικό και  Υπερηχογραφικό εργαστήριο του τμήματος Adult Congenital Heart Disease (Congenital and Structural Cardiology) της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Βελγίου Gasthuisberg University Hospital Leuven Belgium.

Λειτουργική μέτρηση των στεφανιαίων στενώσεων με Fractional Flow Reserve (FFR and iFR) στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Διαδερμική τοποθέτηση αορτικών βαλβίδων (TAVI) στην Ελβετία, στην Ολλανδία και στην Δανία. [Core Valve EVOLUT-R (MEDRONIC) ΚΑΙ Portico Valve (ST.JUDE-ΑΒΒΟΤΤ)]

 

Εμπειρία

Επιμελητής στο Νοσοκομείο «Πολυκλινική» ως Υπεύθυνος της Στεφανιαίας Μονάδας και  Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Επεμβατικές πράξεις > 1000 ετησίως

 

Επιστημονικό έργο

Συμμετοχή σε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό τύπο, σε συνέδρια ημεδαπής και αλλοδαπής, συμμετοχή στην συγγραφή βιβλίων, συμμετοχή στην εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ερευνητικό έργο τόσο κλινικό όσο και πειραματικό.

Κριτής Εργασιών και Σύμβουλος συντακτικής επιτροπής διεθνών και Ελληνικών ιατρικών επιστημονικών περιοδικών.