Βιογραφικό Γράσσος Χαράλαμπος

Πρόεδρος ΕΕΚΠ

Γράσσος Χαράλαμπος

Διευθυντής Καρδιολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

 

Υπηρετώ 25 χρόνια στο ΕΣΥ στην θέση Διευθυντού Καρδιολογίας στο ΚΑΤ. Έχω πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Υπερηχοκαρδιογραφίας και Κλινικής Υπέρτασης στο εξωτερικό. Παράλληλα είμαι ο προϊστάμενος του τμήματος Υπέρτασης του ΚΑΤ κέντρου Αριστείας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Μέλος πολλών εταιρειών στην Ευρώπη αλλά και Αμερική με γνωστικό αντικείμενο την Καρδιολογία.Μέλος εκλεγμένο στο ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Email.: harigrass@yahoo.gr