ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανδρέας Πιτταράς MD

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

 • Γυναίκα 52 χρόνων με επίμονη ΗΤΝ
 • ΗΤΝ 13 χρόνια με ουρική αρθρίτιδα
 • Ατενολόλη 100mg+Υδρ/θειαζίδη 25mg qd
 • 5 χρόνια μετά  ΑΠ
 • Προστίθεται ΑΜΕΑ ( Περινδοπρίλη 4 mg)
 • Έκτοτε ΑΠ:120/80-140/90 mmHg
 • 2 χρόνια πριν σε εξέταση πριν από εγχείρηση γόνατος ΑΠ:200/100 mmHg.
 • Αναβολή εγχείρησης
 • Οικογενειακός γιατρός  περινδοπρίλη 8 mg
 • Νιφεδιπίνη 30mg
 • (Ατενολόλη 100 mg + Υδρ/θειαζίδη 25mg )
 • ΑΠ :188/100 mmHg
 •  Παραπομπή σε Υπερτασικό ιατρείο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Υστερεκτομή για Ca μήτρας 2 χρόνια πριν
 • ΒΣ: 95 kg Υ: 165cm
 • FH : Υπέρταση, Διαβήτης
 • Οστεοαρθρίτις  εγχείρηση γόνατος

Φυσ. Εξέταση

 • ΚΣ: 81 σφ./min
 • ΑΠ: (RA) 180/92 mmHg
 • (LA) 174/92 mmHg
 • Τράχηλος, καρωτίδες, θυρεοειδής :κφ
 • Θώρακας : κφ
 • S1,S2 + S4
 • Ωση: κφ
 • Κοιλιά : φύσημα ()
 • Άκρα : σφύξεις (+), Οίδημα (-)

Εργαστηριακά

 • Ουρία: 21
 • Κρεατινίνη: 1.4
 • Κάλιο: 4.5
 • Σάκχαρο: 156
 • Γλυκοζ.Αιμοσφαιρίνη: 9.6
 • Αιματοκρίτης: 40.5
 • Γεν. Ούρων : Λ(+)
 • ΗΚΓ : LVH (+-)

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 • Atenolol 200mg/d
 • Νιφεδιπίνη 60 mg CR
 • Ρύθμιση γλυκόζης
 • Επανεξέταση σε 2 εβδομάδες
 • ΑΠ 170/104 mmHg
 • Επόμενο βήμα ?

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.