Σημαντική Ανακοίνωση

Σημαντική Ανακοίνωση

Τα μέλη της Εταιρείας καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε Έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την  6η Νοεμβρίου 2013 ημερα Τετάρτη και ώρα 20.30, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός  Ομήρου  αρ. 41-43 , Νέα Σμύρνη.

Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί η κατ’ άρθρο 24 παρ.5 απαιτούμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 13η Νοεμβρίου 2013,ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και ώρα.