ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ MD

Hypertension at age 15
Type 2 DM at age 23
Renal failure at age 32
First MI at age 35 (survives)
CHF at age 37
Second MI at age 40

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.