Οφέλη από την αντιυπερτασική αγωγή πέρα από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Οφέλη από την αντιυπερτασική αγωγή πέρα από τη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Θωμάς Κ. Μακρής

 

Εισαγωγή  

  • Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί βαρύ φορτίο για τους πάσχοντες, τις οικογένειες, τους εργοδότες, τις υπηρεσίες Υγείας και την Πολιτεία.
  • Στις ΗΠΑ, η καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για 1 θάνατο κάθε 33 sec.
  • Καρδιαγγειακή νόσος σημαίνει ανικανότητα, απώλεια ισχύος και κακή ποιότητα ζωής πέρα από την πιθανότητα θανάτου.
  • Μεταξύ των κλασσικών παραγόντων κινδύνου η ΑΥ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους.
  • Η υψηλή ΑΠ χαρακτηρίζει την έναρξη της καρδιαγγειακής ακολουθίας, η οποία αν αφεθεί ανεξέλεγκτη οδηγεί σε βλάβη του ενδοθηλίου με αποτέλεσμα τη βλάβη των οργάνων στόχων και το θάνατο.