Οδηγίες AHA/ACC για δευτερογενή πρόληψη για ασθενείς με καρδιαγγειακή αθηροσκληρωτική νόσο: Αναθεώρηση 2006

Οδηγίες AHA/ACC για δευτερογενή πρόληψη για ασθενείς με καρδιαγγειακή αθηροσκληρωτική νόσο: Αναθεώρηση 2006

Introduction

  • Since the 2001 update of the AHA/ACC consensus statement on secondary prevention, important evidence from clinical trials has emerged that further supports and broadens the merits of aggressive risk reduction therapies

 

  • This growing body of evidence confirms that aggressive comprehensive risk factor management improves survival, reduces recurrent events and the need for interventional procedures, and improves the quality of life

 

  • The secondary prevention patient population includes those with established coronary and other atherosclerotic vascular disease, including peripheral arterial disease, atherosclerotic aortic disease and carotid artery disease.

 

 

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.