Νεφρός,Νάτριο και σύστημα ρενίνης αγγειοτασίνης

Νεφρός,Νάτριο και σύστημα ρενίνης αγγειοτασίνης

Andreas Pittaras MD

Major mechanisms governing renin release

Individual nephron signals

 • Low macula densa sodium chloride (stimulates)
 • Decreased afferent arteriolar pressure (stimulates)

Whole kidney modulating signals

 • Angiotensin II negative feedback (inhibits)
 • β-1 receptor stimulation (stimulates)
 • Other humoral factors
 1. Vasopressin (inhibits)
 2. Atrial natriuretic peptide (inhibits)
 3. Dopamine DA-1 receptor (stimulates)

Local effectors

 • Prostaglandins (stimulate)
 • Nitric oxide (inhibits)
 • Adenosine (inhibits)
 • Kinins (stimulate)

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.