Μεταβολικές επιδράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων και ο ρόλος των PPARγ υποδοχέων

Μεταβολικές επιδράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων και ο ρόλος των PPARγ υποδοχέων

Ανδρέας Πιτταράς MD

Προσέγγιση της αντιυπερτασικής θεραπείας πέρα από τους παραδοσιακούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς μείωσης ΑΠ.

Κατανόηση πλειοτρόπου δράσης μέσω ενεργοποίησης πυρηνικών υποδοχέων PPARγ που δρούν με παράλληλη μείωση τριγλυκεριδίων και σακχάρου αίματος.