Η σημασία της εκτίμησης της βλάβης στα όργανα-στόχους στην καθημερινή κλινική πράξη

Η σημασία της εκτίμησης της βλάβης στα όργανα-στόχους στην καθημερινή κλινική πράξη

Ανδρέας Πιτταράς

Καρδιολόγος
Hypertension specialist ESH
Υπερτασικό Ιατρείου Τζάνειο νοσοκομείο
Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο ΝΜΥΑ ΙΚΑ

Νόσοι και παθολογικές καταστάσεις αποδιδόμενες στην Υπέρταση

Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΙΖΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ

  • Ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΣΝ, ΑΕΕ, Περιφερική αρτηριοπάθεια, Καρδιακή ανεπάρκεια
  • Η συσχέτιση με τον κίνδυνο είναι συνεχής και βαθμιαία
  • Τα οφέλη από τη μείωση της ΑΠ με φαρμακολογική θεραπεία είναι βαθμιαία και συνεχή

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.