Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική Διαχείριση των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου

29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017

Ξενοδοχείο Aks Hinitsa Bay – ΧΗΝΙΤΣΑ