Χειμερινό Κλινικό Φροντιστήριο

Χειμερινό Κλινικό Φροντιστήριο

Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική Διαχείριση των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου

3 – 5 Οκτωβρίου 2014

Ξενοδοχείο “SIKYON COAST” – Ξυλόκαστρο

Κατεβάστε την αφίσα του φροντιστηρίου

Κατεβάστε το τελικό Πρόγραμμα