Ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Πρόληψη – θεραπεία

Ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Πρόληψη – θεραπεία

  • Ο υπερτασικός ασθενής υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου

Κ.Τσιούφης
Υπεύθυνος Αντιυπερτασικού Ιατρείου
Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α
Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Υπέρταση και Καρδιά της ΕΚΕ

Σημεία συζήτησης

  • Η ΑΥ ως παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου
  • Βαθμονόμηση καρδιαγγειακού κινδύνου

Συνύπαρξη άλλων παραγόντων

Βλάβες στα όργανα στόχους

  • Μείωση ΑΠ και καρδιαγγειακά οφέλη

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.