Ανακοίνωση της Εταιρείας

Ανακοίνωση της Εταιρείας

Παραθέτουμε προς διαβούλευση το καταστατικό της Π.Ο.Ι.Ε.ΕΤ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας σχετικά με τη δημιουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών (Π.Ο.Ι.Ε.ΕΤ)στον σύνδεσμο αυτό, σας παραθέτουμε προς διαβούλευση το καταστατικό της Π.Ο.Ι.Ε.ΕΤ., όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, μετά από τις τελευταίες διορθώσεις των νομικών συμβούλων της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.),της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.) και της Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.).

Παρακαλούμε να μας προωθήσετε πιθανές παρατηρήσεις-προσθήκες επί του κειμένου του καταστατικού είτε μέσω email, είτε με κατευθείαν επεξεργασία του αρχείου σε Google Docs (αρκεί να διαθέτετε Google account), με σκοπό την τελική διαμόρφωσή του. Θα πρέπει φυσικά να είστε εγγεγραμμένο μέλος της ΕΕΚΠ (ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προκειμένου να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας.

Θερμή παράκληση για αποστολή των σχολίων σας μέχρι και την Τετάρτη, 29/4/2015, η οποία έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης για τις πιθανές προτάσεις.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Μετά τιμής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΠ