Ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση ΑΠ

Ακριβής και αξιόπιστη μέτρηση ΑΠ

Ανδρέας Πιτταράς

Καρδιολόγος
Hypertension specialist ESH
Υπερτασικό Ιατρείου Τζάνειο νοσοκομείο
Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο ΝΜΥΑ ΙΚΑ

  • History and Significance of Proper Blood Pressure Measurement
  • History of indirect measurement of arterial blood pressure

1733: Stephen Hales first estimated arterial pressure in the horse.
1828: Nearly 100 years later, Poiseuille introduced the mercury manometer indirect method to reliably measure arterial pressure.
1847: Permanent blood pressure recordings, using a mercury manometer and a rotating smoked drum, were developed by Ludwig.
1876: von Basch developed a clinically useful way to measure the systolic pressure by recording the direct pressure necessary to occlude the pulse at the wrist.
1896: Riva-Rocci connected the manometer to an inflatable cuff that encircled the arm. Indeed, Riva-Rocci’s report of the steps and pitfalls necessary for accurate and reliable blood pressures includes nearly all of the steps that we know and teach today. This article has recently been reprinted [4].
1901: von Recklinghausen documented the importance of cuff width, and the standard 12-cm-wide cuff was adopted for normal arms.
1905: Korotkoff described the sounds heard over a partially occluded artery that even today remain the simplest and most accurate way to measure blood pressure noninvasively in human and animals.

  • Technique and Equipment

 

Κατεβάστε την πλήρη παρουσίαση σε μορφή διαφανειών Powerpoint.