5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Σύγχρονες Απόψεις Στην Κλινική Διαχείριση Των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου

13 – 15 Απριλίου
Ξενοδοχείο NAFS – Ναύπακτος