Βιογραφικό Νικολέττα Δημάκου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΑΚΟΥ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

(2006 έως σήμερα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διοικητική Γραμματέας του ιατρικού σωματείου ,μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλη του
οποίου αποτελούν επιφανείς ιατροί ασχολούμενοι σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο με
την καρδιαγγειακή
νόσο και τις επιπλοκές της.

 

(2002 έως 2006) ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΖΑΝΕΙΟΥ / ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Συνεργάτης στην παρακολούθηση και εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων, στατιστική
μελέτη, αρχείο ασθενών.

 

(2000 – 2002) ORGANON TEKNIKA HELLAS S.A ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Product Specialist αναισθησιολογικών προιόντων και Ca προστάτου.

 

(1999-2000) JOHNSON AND JOHNSON HELLAS
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PRODUCT SPECIALIST σε υλικά αγγειοπλαστικής

 

(1994 έως 1998) WARNER LAMBERT S.A/PARKE DAVIS ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
PRODUCT SPECIALIST ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

(1992 έως 1994) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Συνεργάτης Διεύθυνσης ΚΔ Κλινικής ΤΖΑΝΕΊΟΥ και ΩΝΑΣΕΙΟΥ του Καθηγητού Καρδιολογίας
Κου Δ .Κόκκινου

 

(1990 έως 1992) M.T.C. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνεργάτης της εταιρείας σε θέματα εκπαίδευσης και συντονισμού εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της ΕΕ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

1988. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Κατεύθυνση κοινωνική οικονομική

1989 – 1992

Μεταπτυχιακές σπουδές (ΕΒΕΑ,Οικονομικο Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Θέματα «σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εθνικού και διεθνούς marketing και
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας